Araştırma Projeleri

Devam Eden Projeler

 • “Elektrikli Araçların Elektrik Üretim Genişletme Problemine Entegrasyonu ve Optimum Araç Penetrasyon Seviyelerinin Belirlenmesi”
 • 221M111 nolu TUBİTAK 1001 Projesi
 • Doç. Dr. Hatice Tekiner (Yürütücü)
 • Projenin Tarihi: Haziran 2022 - Devam Ediyor

 

 • "Çok Amaçlı Esnek Atölye Tipi Çizelgelemeler için Hibrid Evrimsel Algoritma"
 • Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
 • Prof. Dr. Serol Bulkan (Yürütücü)
 • Projenin Tarihi: Mayıs 2018 - devam ediyor

Tamamlanan Projeler

 • "TUSAŞ İş Süreçlerinin Analizi ve Kurumsal Öz Değerlendirme Modelinin Geliştirilmesi ArGe Projesi"
 • TAI/TUSAŞ destekli Sanayii Üniversite İşbirliği Projesi
 • Prof. Dr. Ercan Öztemel (Yürütücü), Dr. Öğr. Üyesi Merve Er, Dr. Öğr. Üyesi Semih Özel, Arş. Gör. Dr. Zeynep Tuğçe Kalender 
 • Projenin Tarihi: Şubat 2021 - Ocak 2022

 

 • "Doğalgaz Dağıtım İşletmeleri İçin İş Süreçlerinin Optimizasyonu ve Stratejik Hizalanmış Süreçlere Dayalı İş Yönetim Modelinin Geliştirilmesi"
 • İGDAŞ destekli Sanayii Üniversite İşbirliği Projesi
 • Prof. Dr. Ercan Öztemel (Yürütücü), Prof. Dr. Bahar Sennaroğlu, Doç. Dr. Özlem Şenvar, Öğr. Gör. Dr. Semih Özel, Arş. Gör. Dr. Zeynep Tuğçe Kalender 
 • Projenin Tarihi: Haziran 2019 - 2020 

 

 • “Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi için Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi”
 • Medipol Üniversitesi – Çevre Bakanlığı destekli Sanayii Üniversite İşbirliği Projesi
 • Prof. Dr. Ercan Öztemel (Yürütücü), Dr. Öğr. Üyesi Merve Er Kara
 • Projenin Tarihi: Haziran 2019 - 2021 

 

 • "Mekanizma Tasarım Yaklaşımı Kullanılarak Sağlık Sistemleri Bileşenleri Arasındaki Finansal İlişkiler için Sezgisel Yöntemlerin Geliştirilmesi"
 • Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
 • Dr. Öğr. Üyesi Cem Çağrı Dönmez (Yürütücü), Abdulkadir Atalan
 • Projenin Tarihi: Haziran 2018 - 2020 

 

 • "Yerel Yönetimlerde Hizmet Etkinliğinin Ölçülmesi ve Vatandaş Algı Yönetimi Projesi (CityTrack)"
 • TÜBİTAK
 • Prof. Dr. Ercan Öztemel (Yürütücü), Öğr. Gör. Dr. Semih Özel
 • Projenin Tarihi: Mart 2018 - Eylül 2019 

 

 • "Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve Enerji: Türkiye ve AB"
 • Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje
 • Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat (Yürütücü), Öğr. Gör. Özlem Yurtsever
 • Projenin Tarihi: Haziran 2017 - Ekim 2017

 

 • "Mesleki Yeterlilikleri Ölçme Değerlendirme Modeli Geliştirilmesi"
 • Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje
 • Prof. Dr. Ercan Öztemel (Yürütücü), Öğr. Gör. Dr. Semih Özel
 • Projenin Tarihi: Nisan 2017 - Ekim 2017

 

 • "Türk Bankacılık Sektörünün Karbon Emisyon Modeli ve Değerlendirilmesi"
 • Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
 • Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat (Yürütücü)
 • Projenin Tarihi: Şubat 2017 - Şubat 2019

 

 • "Yerel Yönetimlerde Kurumsal Özdeğerlendirme Modelinin Geliştirilmesi ARGE Çalışması"
 • Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje
 • Prof. Dr. Ercan Öztemel (Yürütücü), Öğr. Gör. Dr. Semih Özel
 • Projenin Tarihi: Aralık 2016 - Şubat 2017

 

 • "İstanbul Ekonomisi Rekabetçilik, Değer Zinciri ve Kümelenme Analizi"
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
 • Dr. Öğr. Üyesi Cem Çağrı Dönmez (Yürütücü)
 • Projenin Tarihi: Haziran 2016 - Şubat 2017 

 

 • "İstanbul İl Bütünü İçin Kentsel Dönüşüm Perspektifiyle Hazırlanacak Planlara Altlık Teşkil Edecek Analitik Veri Ekonomik Yapı Analizlerinin Yapılmasına Dair Hizmet Hazırlama Projesi"
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
 • Dr. Öğr. Üyesi Cem Çağrı Dönmez, Prof. Dr. İ. Hakkı Erarslan (Yürütücü)
 • Projenin Tarihi: Nisan 2016 - Ağustos 2016 

 

 • "DAP Bölgesi Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları, Master Planı"
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
 • Dr. Öğr. Üyesi Cem Çağrı Dönmez, Prof. Dr. İ. Hakkı Erarslan (Yürütücü)
 • Projenin Tarihi: Ocak 2016 - Ekim 2016

 

 • "Kobi’lerin Verimlilik Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi"
 • T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 
 • Dr. Öğr. Üyesi Cem Çağrı Dönmez, Prof. Dr. İ. Hakkı Erarslan (Yürütücü)
 • Projenin Tarihi: Haziran 2015 - Ekim 2016

 

 • “Havayolu Endüstrisinde Rekabet Gücü Analizi”
 • Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
 • Prof. Dr. Bahar Sennaroğlu (Yürütücü)
 • Proje No: FEN-C-YLP-130515-0185 (Yüksek Lisans Projesi)
 • Projenin Tarihi: Mayıs 2015 - Mayıs 2016

 

 • "Ordu İli Aktif Sektörleri Uluslararası Rekabetçilik Analizi"
 • Ordu Büyükşehir Belediyesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Cem Çağrı Dönmez (Yürütücü)
 • Projenin Tarihi: Mart 2015 - Haziran 2017

 

 • "Bingöl Sanayi Sektörü Mevcut Durum Analizi ve Stratejik Vizyonu"
 • Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO)
 • Dr. Öğr. Üyesi Cem Çağrı Dönmez, Prof. Dr. İ. Hakkı Erarslan (Yürütücü)
 • Projenin Tarihi: Temmuz 2015- Aralık 2015

 

 • "Taşıtlarda Enerji Verimliliği"
 • Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje
 • Öğr. Gör. Özlem Yurtsever (Yürütücü), Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat (Yürütücü), Arş. Gör. Murat Bilsel
 • Projenin Tarihi: Ekim 2014 - Mayıs 2015

 

 • "Veri Madenciliği Teknikleri ile Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi"
 • Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
 • Arş. Gör. Merve Er Kara (Yürütücü), Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat (Yürütücü), Dr. Öğr. Üyesi M. Övül Arıoğlu, Öğr. Gör. Dr. Semih Özel, Öğr. Gör. Dr. A. Ayçim Selam
 • Proje No: FEN-A-100713-0330
 • Projenin Tarihi: Temmuz 2013 - Ocak 2016

 

 • "Tedarik Zinciri Risk Yönetiminde Veri Madenciliği Yaklaşımı"
 • Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
 • Arş. Gör. Merve Er Kara, Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat (Yürütücü)
 • Proje No: FEN-C-DRP-100914-0339 (Doktora Tez Projesi)
 • Projenin Tarihi: Eylül 2014 - Eylül 2017

 

 • ''Tedarik Zincirinde Fiyatlama ve Dağıtım Miktarlarının Optimizasyonu''
 • Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
 • Prof. Dr. Aslı Sencer (Yürütücü), Prof. Dr. Peter Schuur, Doç. Dr. Bertan Badur, Arş. Gör. M. Umut İzer
 • Proje No: 6949P
 • Projenin Tarihi: Ekim 2012 - Mayıs 2016 

Bu sayfa Industrial Engineering tarafından en son 16.05.2022 23:09:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM