Education and Training Advisors for Students Transferred from İstanbul Şehir University

In order to reply the questions of students that are transferred from İstanbul Şehir University to our department about Information Management System (BYS), registration, adaptation, curriculum etc., education and training advisors are determined with names and contact information given below. Related students can solve their problems by contacting these advisors: 

İstanbul Şehir Üniversitesinden bölümümüze intikal eden öğrencilerin Bilgi Yönetim Sistemi (BYS), kayıt, intibak, müfredat vb. konular ile ilgili sorularını cevaplandırmak amacıyla bölümümüzde aşağıda isimleri ve iletişim bilgileri verilen eğitim-öğretim danışmanları belirlenmiştir. İlgili öğrenciler danışmanlarla iletişime geçerek sorunlarını çözüme ulaştırabilirler:

Asst. Prof. Hatice Tekiner Moğulkoç (hatice.tekiner@marmara.edu.tr)
Asst. Prof. Gör. Merve Er Kara (merve.er@marmara.edu.tr)
Asst. Prof. Gör. Cem Çağrı Dönmez (cem.donmez@marmara.edu.tr)
Prof. Çiğdem Alabaş Uslu (cigdem.uslu@marmara.edu.tr)

QUICK MENU