Lisansüstü Programları

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nce Doktora Programı, Tezli Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ve Tezsiz Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı olmak üzere üç farklı lisansüstü programı yürütülmektedir.

 

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

1994 yılından beri Endüstri Mühendisliği anabilim dalı doktora programı eğitimi verilmektedir. Doktora Programı, değişik mühendislik disiplinlerinden gelen öğrencileri Endüstri Mühendisliği bilgi, teknik ve yaklaşımlarıyla donatıp onları yaratıcı, araştırmacı, sorgulayıcı, modelleyici bilim adamları olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler "Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nce belirlenen şartlara uygun olarak yazılı ve mülakat sınavları sonucunda Endüstri Mühendisliği anabilim dalında doktora programına kabul edilmektedir. Kabul edilen öğrenciler farklı lisans eğitimlerine sahip oldukları durumda intibak programına tabi tutulmakta ya da sınav komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda fark dersleri almaktadırlar. Endüstri Mühendisliği doktoraprogramında toplam 8 ders öngörülmektedir. Eğitim dili ise İngilizcedir. Derslerini başarıyla tamamlamak, GANO 3,00 veya üzeri olmak, yeterlilik sınavından geçmek, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün verdiği formasyon derslerini tamamlamak, tez sınavında başarılı olmak ve tezini teslim etmiş olmak kaydıyla doktora öğrencisine doktora diploması ile diploma eki verilmektedir.

 

Tezli Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

1991 yılından beri Endüstri Mühendisliği anabilim dalı tezli yüksek lisans programında eğitim-öğretimverilmektedir. Bu program değişik mühendislik ve fen bilimleri disiplinlerinden gelen öğrencilere Endüstri Mühendisliği bilgi, teknik ve yaklaşımlarını aktararak onları akademik kariyere yönlendirmeyi veya çağdaş yönetim bilgi ve teknikleriyle donanmış yöneticiler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler "Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nce belirlenen şartlara uygun olarak yazılı ve mülakat sınavları sonucunda EndüstriMühendisliği yüksek lisans programına kabul edilmektedir. Kabul edilen öğrenciler farklı lisans eğitimlerine sahip oldukları durumda intibak programına tabi tutulmakta ya da sınav komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda fark dersleri almaktadırlar. Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programında toplam 8 ders ve seminer dersi öngörülmektedir. Eğitim dili ise İngilizcedir. Derslerini başarıyla tamamlamak, GANO 2,50 veya üzeri olmak, tez sınavında başarılı olmak ve tezini teslimetmiş olmak kaydıyla öğrenciye Endüstri Mühendisliği yüksek lisans diploması ile diploma eki verilmektedir.


Tezsiz Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

2002 yılından beri Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği yüksek lisans programında eğitim-öğretim verilmektedir. Bu programın amacı ilgili teknik ve davranışsal alanlarda bilimsel altyapıya sahip uzmanlar yetiştirmek ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Öğrenciler "Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nce belirlenen şartlara uygun olarak yazılı ve mülakat sınavları sonucunda Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği yüksek lisans programına kabul edilmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans programında öğrenciler toplam 10 ders ve bitirme projesiyle sorumlu tutulmaktadır. Eğitim dili İngilizcedir. Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve GANO 2,50 ve üzeri olan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ile diploma eki verilmektedir.


Bu sayfa Industrial Engineering tarafından en son 04.08.2015 17:01:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM