Bölümümüzde doktora eğitimi 1994'te başlamıştır. Doktora programının amacı karmaşık endüstri mühendisliği problemlerine çözümler getirebilecek öğrenciler yetiştirmektir. Endüstride karşılaşılan problemlerin etkin analizi, modellenmesi ve çözülmesi için gerekli bilgi ve beceri öğrencilere verilir. 

Her dönem Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği kurallarla öğrenci kabulleri yapılır. Programlara kabulde ALES puanı, not ortalaması, bilim sınavı sonuçları ve mülakat değerlendirmeye alınmaktadır. YÖK'ün belirlediği kurallar çerçevesinde bölüm tarafından yapılan giriş sınavından yeterli puanı alan herkes bölümümüze kabul edilir.

Bölümümüzün eğitim dili ingilizce olduğundan, bölüme sadece İngilizce bilen adaylar alınır. Endüstri Mühendisliği dışındaki bölümlerde Lisans eğitimi almış olan öğrenciler fark dersleri almaları şartıyla bu programa kabul edilirler.

Sene sonu sınavlarının ağırlığı %50'dir. Dönem içinde yapılan ara sınavlar, projeler, ödevler ve quizlerin derse göre ağırlığı değişmekle birlikte toplam ağırlığı %50'dir. 4'lü not sistemi uygulanmaktadır. Bir dersten başarılı olmak için en az 2.5 (CB) notu alınmalıdır.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler 8 ders (24 kredi) tamamlayıp bir doktora tezi yapmalıdırlar. Programı başarıyla bitiren öğrenciler Endüstri Mühendisliği Doktorası derecesini kazanır.

 

Endüstri Mühendisliği Doktora Eğitim Müfredatı

Endüstri Mühendisliği Doktora Bilimsel Hazırlık


Bu sayfa Industrial Engineering tarafından en son 16.03.2020 12:40:41 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM