Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği (Tezsiz-II. Öğretim)

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ALANINDA 20 YILI AŞKIN BİRİKİM VE DENEYİM: MARMARA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Neden Yönetim Bilişim Sistemi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı?

Bilgi çağının temelini oluşturan yönetim bilişim sistemleri (YBS) dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe daha kapsamlı ve derinlemesine ele alınmaktadır. Çok farklı uygulama alanları bulmakta olan bu alan, hızla önem kazanmakta ve birçok bilim dalını etkilemektedir.

Bilişim sistemlerinin etkin ve amaca uygun kullanımı ancak ve ancak organizasyon yapısını ve kültürünü anlamakla mümkün olabilir. Bütün bilişim sistemleri çevre koşulları tarafından oluşturulan sorunlara yapısal ve yönetimsel çözümler sağlamaktadır. Bu bakış açısıyla bilişim sistemlerinin tasarımının yanında yönetimi de çok büyük önem arz etmektedir. Bu boyutuyla bilişim sistemlerinin sorumluluğu teknik karar merkezlerine devredilemez.

Yönetim bilişim sistemi 1970’lerden itibaren bir yönetim sorumluluğu olarak anlaşılmaya başlanmıştır. Yönetim sorunları çoğunlukla hem teknik boyutu hem de davranışsal boyutu içerdiği için bilişim sistemlerinde de bu iki yaklaşım hâkim olmuştur. Teknik boyutunda yönetim bilişim sistemleri; yönetim bilimi; bilgisayar bilimi; yöneylem araştırmasını disiplinleri içermektedir. Bunların yanında davranış yaklaşımı ise psikoloji; sosyoloji ve siyaset bilimlerini kapsamaktadır. Özetle yönetim bilişim sistemleri, disiplinler arası bir alandır.

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği yüksek lisans programı, yukarıda açıklanan özellikleri ile bu alanda uzmanlaşmayı amaçlayan farklı disiplinlerden mezunların, alanla ilgili yönetimsel ve teknik konularda eksikliklerini gidermeyi amaçlamaktadır.

 

Neden Marmara Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı?

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

Genel Bilgilendirme Dokümanı

Müfredat

Ders İzleme Formları

 

 

Bu sayfa Industrial Engineering tarafından en son 26.04.2022 23:07:02 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM