Mezuniyet İşlemleri

Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılacak Belgeler:

Mezuniyet Talep Formu: Öğrencinin mezun olabilmesi için doldurması gerekli olan Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Talep Formudur.

Mezuniyet Transcripti: BAŞARI DURUM BELGESİ (Mezuniyet) başlığına sahip bu belgeye öğrencinin danışmanı tarafından BYS’de Danışmanlık İşlemleri/Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri menüsünden Mezuniyet Transcript linki ile ulaşılır.

Detaylı Transcript: BAŞARI DURUM BELGESİ başlığına sahip bu belgeye öğrencinin danışmanı tarafından BYS’de Danışmanlık İşlemleri/Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri menüsünden Detaylı Transcript linki ile ulaşılır.

Süreç Adımları:

Mezun olmaya hak kazanan öğrencinin mezuniyeti için Endüstri Mühendisliği Bölümünde yapması gereken işlemler aşağıda sıralanmıştır:

1. Öğrenci, Mezuniyet Talep Formu’nda ilgili kısımları doldurur ve danışmanına e-posta ile gönderir.

2. Danışmanı tarafından öğrenciye e-posta ile gönderilen;

a. Kontrol edilerek ilgili yerleri doldurulmuş Mezuniyet Talep Formu,

b. Kontrol edilerek üzerine “Mezuniyet şartlarını sağlamıştır.” yazılmış, danışman ünvan, adsoyad ile birlikte imzalı Mezuniyet Transcripti,

c. Kontrol edilerek üzerine “Mezuniyet şartlarını sağlamıştır.” yazılmış, danışman ünvan, adsoyad ile birlikte imzalı Detaylı Transcript,

Mezuniyet Talep Formu, Mezuniyet Transcripti ve Detaylı Transcript sırasında olacak şekilde öğrenci tarafından birleştirilerek tek bir pdf dosyası haline getirilir (bu dosya "Mezuniyet Pdf Dosyası" olarak adlandırılacaktır).

3. Öğrenci, mezuniyet pdf dosyasını Bölüm Mezuniyet Komisyonunun üç üyesine de (Ek 1) tek bir e-posta ile sadece Cuma günleri gönderir. Haftanın diğer günlerinde gönderilen mezuniyet pdf dosyaları dikkate alınmaz.

4. Bölüm Mezuniyet Komisyonu üyelerince kontrol edilerek imzalanmış olan mezuniyet pdf dosyasını öğrenci, Öğrenci İşlerine iletmesi için Bölüm Sekreterine (Ek 1) danışmanına da cc yaparak e-posta ile gönderir.


Bu sayfa Industrial Engineering tarafından en son 28.04.2022 16:20:45 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM