Mühendislik Yönetimi (Disiplinlerarası)

 

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  (İNGİLİZCE)

 PROGRAM BİLGİSİ VE PROGRAM AMAÇLARI

Mühendislik Yönetimi, Endüstri Mühendisliği ve İşletme alanlarındaki bilgi, teknik ve becerilerin birleştirilmesi ile oluşturulmuş, çevre, kalite ve etik değerleri de dikkate alan ve organizasyonların hedeflenen amaçlara ulaşabilmesi için insan, makine, para, zaman, bilgi ve enerji kaynaklı sistemlerin tasarlanması, üretilmesi, yönetilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli yaklaşımları ve yöntemleri öğretmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.

Mühendislik Yönetimi Programı, değişik mühendislik, fen ve sosyal bilimleri disiplinlerinden gelen öğrencileri globalleşen dünyada modern ve rekabetçi yönetim bilgi, yaklaşım ve teknikleri ile donanmış yöneticiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

Mühendislik Yönetimi Kapsamı: Mühendislik Yönetimi, mevcut ve gelişmekte olan teknolojilerin ve ilişkili sistemlerin yönetiminde en uygun kararların alınmasına ve uygulanmasına yönelik bir disiplindir. Gerek stratejik ve gerekse operasyonel düzeylerdeki konularla ilgilenir.

Mühendislik Yönetimi, bir ürünün, cihazın, yapının veya makinanın tasarımında, imalatında, yapımında, işletmesinde veya bakımında istenilen amaçları başarmak için mühendislerin, bilim adamlarının, tasarımcıların ve diğer teknik ve teknik olmayan personelin faaliyetlerini organize etmek, planlamak, yönetmek ve kontrol etmektir.

Mühendislik Yönetimi programlarının MBA programlarından farkı, mühendisleri mevcut teknik bilgi ve becerilerinden uzaklaştırmadan bu niteliklerini daha etkin ve verimli kullandırma bilgi becerilerini kazandırmasıdır.

Mühendislik Yönetimi, mühendislik ve uygulamalı bilimlerin kullanıldığı faaliyetlerin yönetimidir. Mühendislik Yönetimi mevcut ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki mühendislere yöneliktir. Mühendislik Yönetimi verimlilik, kaliteyi ve global anlamda rekabet gücünü artırmak, teknolojik düzeyi korumak, yeni iş alanları oluşturmak içindir. Mühendislik Yönetimi Endüstri Mühendisliği ve Sosyal Bilimler ve özellikle İşletme arasında ye alan bir disiplindir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

Bu sayfa Industrial Engineering tarafından en son 16.03.2020 12:56:08 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM